Jak poloautomatické satelity fungují?

 Poloautomatický satelit na karavan pracuje tak, že napožadovaném místě zjistíte z tabulky jakou hodnotu chcete nastavit a tu zadáte na ovladač. Satelit se potom nastaví na požadované hodnoty.Tato varianta není využívána tak často jak manuální nebo automatické satelity.